©2014-2019, CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Số 001 Hoàng Liên - Phường Cốc Lêu - TP Lào Cai Lịch công tác